Jazyk - Herero (jazyk)

Jazyk  >  Herero

Herero (jazyk)

Herero (otjiherero) nebo také hererština je bantuský jazyk nigerokonžské jazykové skupiny používaný Herery v Botswaně a Namibii. Celková populace v obou zemích se pohybuje okolo 133 000 mluvčích.

Používán je především na území tzv. Hererolandu. Jde o území pokrývající region Omaheke a regiony Otjozondjupa a Kunene. Himbové jež jsou Hererům příbuzní mluví nářečím které se hererštině velmi blíží. Jazyková menšina existuje i v hlavním městě Namibie, Windhoeku.

Díky překladu Bible z konce 19. století byla mluvená forma jazyka převedena do latinky.

V současné době se vyučuje na základních školách jak jako mateřský jazyk, tak jako druhý jazyk. Je také jedním z šesti menšinových jazyků používaných Namibijských státním rádiem (NBC). V roce 2008 byl uveřejněn zatím jediný hererijský slovník.

Státní území

Namibie

Namibie, oficiálně Namibijská republika, je republika na západním pobřeží jižní Afriky. Na severu sousedí s Angolou, na severovýchodě se Zambií, na východě s Botswanou a na jihu s Jihoafrickou republikou. Na západě ji omývají vody Atlantského oceánu. Má rozlohu 824 292 km² a přes 2,2 miliónů obyvatel, což představuje nejmenší hustotu zalidnění v Africe (2,6 ob./km 2 ). Hlavním městem země je město Windhoek, kde žije kolem 320 tis. obyvatel. Namibie (dříve Německá jihozápadní Afrika) získala nezávislost v roce 1990 jako jedna z posledních afrických zemí, a to od Jihoafrické republiky, která ji pod názvem Jihozápadní Afrika přechodně spravovala. Je jednou ze čtyř zemí světa, kde lze jít z jednoho bodu do tří jiných zemí, tzv. čtyřmezí.

Původními obyvateli území byli Damarové a Sanové. Na konci 15. století se na dnešním území Namibie vylodili Portugalci, ze severu přišly kmeny Ovambů, Hererů a Namů. Hererové s Namy a dalšími kmeny začali vést boje o půdu. Situaci vzájemných sporů využili Němci k obsazování země. V roce 1883 získal německý obchodník A. Lüderitz od Namů zátoku (dnes pojmenovanou) Lüderitz Bay. Angličané v té době již měli v držení Velrybí zátoku. Na zakoupeném území v okolí dnešního města Lüderitz (celkem 40 000 km 2 ) Němci v roce 1884 vyhlásili protektorát. V roce 1894 byl zlomen odboj Hotentotských kmenů a Němci začali s intenzívním osidlováním.

Jazyk

Herero language (English)  Lingua herero (Italiano)  Herero (Nederlands)  Héréro (Français)  Otjiherero (Deutsch)  Herero (Português)  Гереро (Русский)  Idioma herero (Español)  Język herero (Polski)  赫雷罗语 (中文)  Herero (Svenska)  Limba herero (Română)  ヘレロ語 (日本語)  Гереро (Українська)  Hereron kieli (Suomi)  Bahasa Herero (Bahasa Indonesia)  Hererų kalba (Lietuvių)  Herero (Česky)  Hereroca (Türkçe)  Herero keel (Eesti)  Herero jezik (Hrvatski)  ภาษาเฮเรโร (ไทย) 
 mapnall@gmail.com