Kansallislippu - World

Kansallislippu
Kansallislippu on lippu, joka toimii valtion tai maan kansallissymbolina.

Alun perin liput olivat käytössä hallitsijasukujen symboleja.

Kansa omaksui lippujen käytön Ranskan vallankumouksen myötä 1700-luvulla.

Tällöin syntyivät kansallisliput ja lippujen kuviointi yksinkertaistui.

Kolme neljäsosaa nykyisistä kansallislipuista on toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta ja vain 12 valtiolla on lippu, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1800.

Aasia
Afrikka
Etelä-Amerikka
Etelämanner
Eurooppa
Oseania
Pohjois-Amerikka