Jezik - Cree jezik

Jezik  >  Cree jezik

Cree jezik

Cree jezik (ISO 639-3: cre) makrojezik čijim jezicima govore pripadnici indijanskih plemena Cree. Sastoji se od šest jezika.

Krijski jezici spadaju u porodicu algonkinskih jezika.

Jezici i narječja:

* 1. prerijsko (Plains Cree) (y-narječje)

* 2. šumsko (Woods Cree) (th-narječje)

* 3. močvarno (Swampy Cree) (n-narječje)

* močvarno narječje ima istočno i zapadno podnarječje koje se razlikuje u uporabi glasa š. U zapadnom podnarječju, š se spojio sa s.

* 4. losovsko krijsko (Moose Cree) (l-narječje)

* 5. sjeveroistočni krijski jezik i 6. jugoistočni krijski jezik (y-narječje, katkad ga nazivaju istočnim krijskim, Eastern Cree)

* sjeverni i južni sjeveroistočni krijski jezici se razlikuje u nekoliko samoglasnika. Dugi samoglasnici ê i î su se spojili u sjevernom podnarječju, a u južnom se razlikuju. Unatoč tome, govornici obaju podnarječja lako komuniciraju.

Jezik

Cree language (English)  Lingua cree (Italiano)  Cree (Nederlands)  Cri (Français)  Cree (Deutsch)  Língua cree (Português)  Кри (Русский)  Idioma cree (Español)  Język kri (Polski)  克里语 (中文)  Cree (Svenska)  クリー語 (日本語)  Крі (Українська)  크리어 (한국어)  Cree (Suomi)  Bahasa Cree (Bahasa Indonesia)  Kri kalba (Lietuvių)  Kríjština (Česky)  Krice (Türkçe)  Cree jezik (Hrvatski)  ภาษาครี (ไทย)  Krī valoda (Latviešu)  Tiếng Cree (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com