Język (mowa) - Świat

Język (mowa)
Język – system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji.

Dla języka można wyróżnić następujące cechy:

* 1) istnienie nadawcy i odbiorcy – nadawca nadaje komunikat odbiorcy, który dysponuje tym samym kodem. Język jako narzędzie komunikacji zakłada efektywne porozumienie się obydwu stron.

* 2) język jest systemem znaków o charakterze konwencjonalnym.

* 3) foniczność – dźwięki oraz alfabet (wtórna realizacja dźwięku).

* 4) dwustopniowość i dwuklasowość – wyróżniamy dwa stopnie: znaki i diakryty oraz dwie klasy: słownik i gramatykę.

* 5) abstrakcyjność (zdalność) – odnoszenie do pojęć ogólnych, możliwość mówienia o zjawiskach nieobecnych.

* 6) polisemiczność – możliwość przesunięć w umowie, cecha wskazująca na kreatywność języka, gdyż język może zostać odnoszony do zjawisk nieposiadających własnej nazwy. Twórcze użycie wyrażeń językowych.

* 7) samozwrotność – mówienie za pomocą języka o samym języku.

* 8) nadużywalność – przekaz różnych informacji (dobrych i złych).