แผนที่ - โลก

โลก

โลก

โลก มีความหมายโดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ รวมทั้งอารยธรรมมนุษย์โดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือสภาพของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ คำว่า ทั่วโลก หมายถึงที่ใด ๆ บนดาวเคราะห์โลก

ในทางปรัชญามองโลกอยู่ 2 แบบ คือ โลกที่เป็นเอกภพทางกายภาพทั้งหมด และโลกในแบบภววิทยา ในทางเทววิทยาโลกหมายถึงโลกที่เป็นวัตถุหรือภพภูมิที่เป็นโลกียะ ซึ่งต่างจากสภาพจิตวิญญาณ อุตรภาพ หรือศักดิ์สิทธิ์ คำว่า "โลกาวินาส" หมายถึงสภาพการณ์ที่เชื่อว่าเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แนวคิดนี้มักพบในศาสนาต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์โลก หมายถึง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์หลัก ๆ ในช่วง 5 สหัสวรรษตั้งแต่อารยธรรมแรกมาจนปัจจุบัน

ประชากรโลก หมายถึง จำนวนรวมประชากรมนุษย์ทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเช่นเดียวกันคำว่าเศรษฐกิจโลกก็หมายถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมทั้งหมดทุกประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของโลกาภิวัตน์

คำว่าโลกใน ศาสนาโลก ภาษาโลก และสงครามโลก เน้นถึงขอบข่ายระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป โดยไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับโลกโดยรวมทั้งหมด

ส่วนคำว่าโลกในแผนที่โลก ภูมิอากาศโลก มิได้หมายถึงโลกในเชิงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมมนุษย์ แต่หมายถึงดาวเคราะห์โลก 

แผนที่ - โลก

ละติจูด / ลองจิจูด : 0° 0' 0" N / 0° 0' 0" E  

แผนที่

กูเกิล-แผนที่-โลก
กูเกิล
กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-โลก
กูเกิล เอิร์ธ
โนเกีย-แผนที่-โลก
โนเกีย
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-โลก
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-โลกstandard_time_zones_of_the_world.jpg
standard_time_zones_...
4014x2141
freemapviewer.com
แผนที่-โลกworld.jpg
world.jpg
5545x3007
freemapviewer.com
แผนที่-โลกWinkel_triple_projection_SW.jpg
Winkel_triple_projec...
2058x1262
freemapviewer.com
แผนที่-โลก2000px-BlankMap-World6.svg.jpg
2000px-BlankMap-Worl...
2000x1027
freemapviewer.com
แผนที่-โลก1280px-Fuller_projection_rotated.svg.png
1280px-Fuller_projec...
1670x800
freemapviewer.com
แผนที่-โลก-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
แผนที่-โลก-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
แผนที่-โลก-Worldmap_long_names_large.png
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
แผนที่-โลก-Worldmap_short_names_large.png
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
แผนที่-โลก-2004world8000.jpg
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
แผนที่-โลก-map-1-1019.png
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
แผนที่-โลก-earth-huge.png
earth-huge.png
8192x4096
www.astray.com
แผนที่-โลก-large-size-world-political-map.jpg
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
แผนที่-โลก-political_world_map.jpg
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
แผนที่-โลก-vector-world-map-v2.2.gif
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
แผนที่-โลก-School-Style-World-Vector-Map.jpg
School-Style-World-V...
7000x3939
designm.ag
แผนที่-โลก-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
แผนที่-โลก-large-big-size-world-political-map.jpg
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
แผนที่-โลก-worldmap.jpg
worldmap.jpg
6532x4000
www.reliefs.ch
แผนที่-โลก-World-Outline-Map.jpg
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
แผนที่-โลก-World-Outline-Map.jpg
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
www.curtainrising.co...
แผนที่-โลก-big-world-map.gif
big-world-map.gif
6252x4087
panda-blog.org.uk
แผนที่-โลก-Physical_Political_World_Map.jpg
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
แผนที่-โลก-maps-world-map-02.png
maps-world-map-02.pn...
6310x3353
www.vectortemplates....
แผนที่-โลก-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com