แผนที่ - บรัสเซลส์ (Bruxelles-Capitale)

โลก >  ทวีปยุโรป >  ประเทศเบลเยียม >  บรัสเซลส์

บรัสเซลส์ (Bruxelles-Capitale)

บรัสเซลส์ (Brussels), บรูว์แซล (Bruxelles) หรือ บรึสเซิล (Brussel; Brüssel) เรียกอย่างเป็นทางการว่า เขตนครหลวงบรัสเซลส์ หรือ เขตบรัสเซลส์ (undefined, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป (อียู) เขตบรัสเซลส์แบ่งการปกครองย่อยเป็นเทศบาลจำนวน 19 แห่ง รวมถึง เทศบาลนครบรัสเซลส์ (City of Brussels) ซึ่งอยู่ใจกลางเขตมีอาณาเขตเพียง 32.61 ตร.กม. และเป็นที่มาของชื่อเขตนครหลวงซึ่งกินบริเวณกว้างกว่ามาก (161 ตร.กม.) นอกจากนั้นบรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนฝรั่งเศสและชุมชนฟลามส์ เขตเทศบาลนครบรัสเซลส์มีประชากรประมาณ 140,000 คน แต่เขตนครหลวงบรัสเซลส์นั้นมีประชากรรวมประมาณเกือบ 2 ล้านคน

บรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต

จากการแบ่งเขตภูมิอากาศของเคปเปิน บรัสเซลส์อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร (Oceanic climate - Cfb) อันเนื่องมาจากที่ตั้งนั้นอยู่ใกล้กับเขตชายฝั่งที่พัดพาลมทะเลเข้ามาจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีฝนตกสม่ำเสมอในอุณหภูมิที่อบอุ่น โดยจากค่าเฉลี่ย (วัดจากสถิติในรอบหนึ่งร้อยปี) นั้นแสดงให้เห็นว่าประมาณ 200 วันจะพบฝนตกในเขตนครหลวงบรัสเซลส์ ส่วนหิมะนั้นพบได้ค่อนข้างยาก โดยปกติแล้วจะตกเพียงปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น

 

แผนที่ - บรัสเซลส์ (Bruxelles-Capitale)

ละติจูด / ลองจิจูด : 50° 51' 12" N / 4° 21' 5" E | เขตเวลา : UTC+1:0 / UTC+2 | สกุลเงินตรา : EUR | เครื่องโทรศัพท์ : 32  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-บรัสเซลส์
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-บรัสเซลส์
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-บรัสเซลส์-large_detailed_medieval_map_of_brussels_city.jpg
large_detailed_medie...
2864x2113
www.vidiani.com
แผนที่-บรัสเซลส์-Blank-map-of-the-Brussels-Capital-Region.png
Blank-map-of-the-Bru...
2079x2000
www.zonu.com
แผนที่-บรัสเซลส์-City-center-of-Brussels.jpg
City-center-of-Bruss...
2113x1859
www.zonu.com
แผนที่-บรัสเซลส์-Map-of-Brussels-1922.jpg
Map-of-Brussels-1922...
1611x1600
www.zonu.com
แผนที่-บรัสเซลส์-large_detailed_old_map_of_brussels_city_1837.jpg
large_detailed_old_m...
1362x1128
www.vidiani.com
แผนที่-บรัสเซลส์-brussel_web_front.jpg
brussel_web_front.jp...
960x1600
2.bp.blogspot.com
แผนที่-บรัสเซลส์-BrusselsMetro.gif
BrusselsMetro.gif
1180x855
www.smartshortcourse...
แผนที่-บรัสเซลส์-Brusel-map.gif
Brusel-map.gif
550x640
wiki.brtnik.info
1 

ภาพถ่าย

บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
บรัสเซลส์
1 2 3 4 5 6 

ประเทศ - ประเทศเบลเยียม

ธงชาติเบลเยียม
เบลเยียม หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ เบลเยียมเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสหภาพยุโรป และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เช่นเดียวกับของอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

เบลเยียมมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างสูง ส่งผลต่อระบบการปกครองที่ค่อนข้างซับซ้อน เบลเยียมแบ่งออกเป็นสองภูมิภาคใหญ่ๆ ได้แก่ฟลานเดอร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ และวัลโลเนีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศส บรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม เป็นเขตทวิภาษา ตั้งอยู่ในฟลานเดอร์ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันในทางตะวันออกของวัลโลเนียด้วย
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
EUR ยูโร (Euro) 2
ISO ภาษา
NL ภาษาดัตช์ (Dutch language)
Neighbourhood - ประเทศ  

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com