แผนที่ - แฟรนซิสทาวน์ (City of Francistown)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศบอตสวานา >  แฟรนซิสทาวน์

แฟรนซิสทาวน์ (City of Francistown)

แฟรนซิสทาวน์ (Francistown) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศบอตสวานา มักเรียกว่าเป็น เมืองหลวงทางเหนือ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ ราว 400 กม. ทางทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงประเทศ กรุงกาโบโรเน เคยเป็นศูนย์กลางในยุคตื่นทองของแถบแอฟริกาใต้ ยังคงหลงเหลือเหมืองร้างอยู่ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าในเขตเกษตรกรรม

 

แผนที่ - แฟรนซิสทาวน์ (City of Francistown)

ละติจูด / ลองจิจูด : 21° 10' 12" S / 27° 30' 28" E | เขตเวลา : UTC+2 | สกุลเงินตรา : BWP | เครื่องโทรศัพท์ : 267  

ภาพถ่าย

แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
แฟรนซิสทาวน์
1 

ประเทศ - ประเทศบอตสวานา

ธงชาติบอตสวานา
บอตสวานา (อังกฤษและBotswana) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบอตสวานา (Republic of Botswana; Lefatshe la Botswana) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตดังนี้ ทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศนามิเบีย ทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว

ดินแดนนี้เป็นที่อยู่ของชาวบุชแมนมาก่อนที่ชาวบันตูจะเคลื่อนย้ายเข้ามา ในช่วงทศวรรษที่ 19 เกิดสงครามระหว่างชนพื้นเมือง โชนา ที่อาศัยอยู่ใน บัตสวานากับชนเผ่าเดเบเล่ที่อพยพมาจาก อาณานิคมในทะเลทรายกาลาฮารี ความตึงเครียดจากพวกบัวร์ในทรานสวาล พ.ศ. 2429 บอตสวานากลายเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษเพื่อป้องกันการโจมตีของพวกบัวร์และเยอรมัน ได้รับเอกราช เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2509
สกุลเงินตรา / ภาษา  
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศซิมบับเว 
  •  ประเทศนามิเบีย 
  •  ประเทศแอฟริกาใต้ 

Administrative Subdivision

นคร, หมู่บ้าน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com