แผนที่ - Dukwe

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศบอตสวานา >  North East District >  Dukwe

Dukwe

 

แผนที่ - Dukwe

ละติจูด / ลองจิจูด : 20° 34' 60" S / 26° 25' 0" E | เขตเวลา : UTC+2 | สกุลเงินตรา : BWP | เครื่องโทรศัพท์ : 267  

แผนที่

กูเกิล-แผนที่-Dukwe
กูเกิล
กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-Dukwe
กูเกิล เอิร์ธ
โนเกีย-แผนที่-Dukwe
โนเกีย
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-Dukwe
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-Dukwe-Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
แผนที่-Dukwe-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
แผนที่-Dukwe-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
แผนที่-Dukwe-OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
แผนที่-Dukwe-CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
แผนที่-Dukwe-CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
แผนที่-Dukwe-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
แผนที่-Dukwe-Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
แผนที่-Dukwe-Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite

ประเทศ - ประเทศบอตสวานา

ธงชาติบอตสวานา
บอตสวานา (อังกฤษและBotswana) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบอตสวานา (Republic of Botswana; Lefatshe la Botswana) เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตดังนี้ ทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทิศตะวันตกติดกับประเทศนามิเบีย ทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว

ดินแดนนี้เป็นที่อยู่ของชาวบุชแมนมาก่อนที่ชาวบันตูจะเคลื่อนย้ายเข้ามา ในช่วงทศวรรษที่ 19 เกิดสงครามระหว่างชนพื้นเมือง โชนา ที่อาศัยอยู่ใน บัตสวานากับชนเผ่าเดเบเล่ที่อพยพมาจาก อาณานิคมในทะเลทรายกาลาฮารี ความตึงเครียดจากพวกบัวร์ในทรานสวาล พ.ศ. 2429 บอตสวานากลายเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษเพื่อป้องกันการโจมตีของพวกบัวร์และเยอรมัน ได้รับเอกราช เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2509
สกุลเงินตรา / ภาษา  
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศซิมบับเว 
  •  ประเทศนามิเบีย 
  •  ประเทศแอฟริกาใต้ 

ภาษา

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com