Bản đồ - Thế giới

Thế giới

Thế giới

Thế giới là từ chỉ:

Ngày nay, có khoảng 7,3 tỷ người trên thế giới theo World Fact Book (2016).

5 năm sau, dân số thế giới đạt cột mốc 8 tỷ người theo Liên Hiệp Quốc.

Cũng theo nguồn trên, toàn thế giới:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 10 nguyên nhân gây nhiều tử vong nhất (2002) là:

 

Bản đồ - Thế giới

Vĩ độ / Kinh độ : 0° 0' 0" N / 0° 0' 0" E  

Bản đồ

OpenStreetMap-Bản đồ-Thế giới
OpenStreetMap
Bản đồ-Thế giớiEckert4.jpg
Eckert4.jpg
5400x2700
freemapviewer.com
Bản đồ-Thế giớistandard_time_zones_of_the_world.jpg
standard_time_zones_...
4014x2141
freemapviewer.com
Bản đồ-Thế giớiworld_oceans.jpg
world_oceans.jpg
5509x2973
freemapviewer.com
Bản đồ-Thế giớiMercator_projection_SW.jpg
Mercator_projection_...
2058x1746
freemapviewer.com
Bản đồ-Thế giớiWinkel_triple_projection_SW.jpg
Winkel_triple_projec...
2058x1262
freemapviewer.com
Bản đồ-Thế giới-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Bản đồ-Thế giới-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
WorldMap_LowRes_Zoom...
14976x5760
media.moddb.com
Bản đồ-Thế giới-Worldmap_long_names_large.png
Worldmap_long_names_...
9864x5000
digilicious.org
Bản đồ-Thế giới-Worldmap_short_names_large.png
Worldmap_short_names...
9864x5000
digilicious.org
Bản đồ-Thế giới-2004world8000.jpg
2004world8000.jpg
8780x5264
sunnycv.com
Bản đồ-Thế giới-map-1-1019.png
map-1-1019.png
7984x4781
assets.nydailynews.c...
Bản đồ-Thế giới-large-size-world-political-map.jpg
large-size-world-pol...
8000x4000
www.mytripolog.com
Bản đồ-Thế giới-political_world_map.jpg
political_world_map....
8000x4000
www.fabiovisentin.co...
Bản đồ-Thế giới-vector-world-map-v2.2.gif
vector-world-map-v2....
7000x3939
www.vectorworldmap.c...
Bản đồ-Thế giới-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
txu-oclc-264266980-w...
6972x3880
www.lib.utexas.edu
Bản đồ-Thế giới-large-big-size-world-political-map.jpg
large-big-size-world...
6972x3880
www.mytripolog.com
Bản đồ-Thế giới-World-Outline-Map.jpg
World-Outline-Map.jp...
6264x4161
mappery.com
Bản đồ-Thế giới-Physical_Political_World_Map.jpg
Physical_Political_W...
6480x3888
upload.wikimedia.org
Bản đồ-Thế giới-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
noaa_world_topo_bath...
6000x3273
www.worldmapsonline....
Bản đồ-Thế giới-blank-world-map.jpg
blank-world-map.jpg
5000x3750
www.psdgraphics.com
Bản đồ-Thế giới-World_map_blank_gmt.png
World_map_blank_gmt....
5700x2940
upload.wikimedia.org
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
world-map.jpg
5000x3264
wallfive.com
Bản đồ-Thế giới-world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
world_political_stan...
4500x3146
www.worldmapsonline....
Bản đồ-Thế giới-Larg-world-map.jpg
Larg-world-map.jpg
4500x3019
www.hdwallpapersfan....
Bản đồ-Thế giới-World-Map-15.gif
World-Map-15.gif
4450x2887
mappery.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Facebook

 mapnall@gmail.com