Tập tin : txu-oclc-6589746-sheet20-7th-ed.jpg
Bản đồ-Addis Ababa-txu-oclc-6589746-sheet20-7th-ed.jpg
5000x4477 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Addis Ababa
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu