Tập tin : bol1.jpg
Bản đồ-Bolivia-bol1.jpg
1466x2200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Bolivia
Quyền tác giả : www.pilotfriend.com