Tập tin : south-africa-1.png
Bản đồ-Cộng hòa Nam Phi-south-africa-1.png
1650x1284 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Nam Phi
Quyền tác giả : 12.000.scripts.mit.edu