Tập tin : map_of_south-africa.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Nam Phi-map_of_south-africa.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Nam Phi
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com