Tập tin : south_africa_pol_2005.jpg
Bản đồ-Cộng hòa Nam Phi-south_africa_pol_2005.jpg
1000x1282 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Cộng hòa Nam Phi
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu