Tập tin : asia-map.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia-map.jpg
1112x1434 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.travelswithtwo.com