Tập tin : antmap1.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-antmap1.gif
624x463 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.south-pole.com