Tập tin : Georgia-Road-Map-2.gif
Bản đồ-Gruzia-Georgia-Road-Map-2.gif
1588x1768 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Gruzia
Quyền tác giả : www.mappery.com