Tập tin : Georgia-Administrative-Map.jpg
Bản đồ-Gruzia-Georgia-Administrative-Map.jpg
3317x1980 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Gruzia
Quyền tác giả : www.mappery.com