Tập tin : interstate_95_georgia_map.gif
Bản đồ-Gruzia-interstate_95_georgia_map.gif
635x697 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Gruzia
Quyền tác giả : www.i95highway.com