Tập tin : mapgeo.jpg
Bản đồ-Gruzia-mapgeo.jpg
567x404 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Gruzia
Quyền tác giả : ggdavid.tripod.com