Tập tin : Geologic_Map_of_Georgia.png
Bản đồ-Gruzia-Geologic_Map_of_Georgia.png
3086x3450 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Gruzia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org