Tập tin : large_detailed_topographical_map_of_french_guiana.jpg
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-large_detailed_topographical_map_of_french_guiana.jpg
1000x1206 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : www.vidiani.com