Tập tin : Guyane_map-ar.png
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-Guyane_map-ar.png
1190x1427 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org