Tập tin : french_guiana_veg_1972.jpg
Bản đồ-Guyane thuộc Pháp-french_guiana_veg_1972.jpg
625x512 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Guyane thuộc Pháp
Quyền tác giả : images.nationmaster.com