Tập tin : USA-352244.jpg
Bản đồ-Hoa Kỳ-USA-352244.jpg
3316x2120 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Hoa Kỳ
Quyền tác giả : www.yellowmaps.com