Tập tin : Honiara1.jpg
Bản đồ-Honiara-Honiara1.jpg
530x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Honiara
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com