Tập tin : soloman_islands_pol89.jpg
Bản đồ-Honiara-soloman_islands_pol89.jpg
1236x1026 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Honiara
Quyền tác giả : www.worldportsource.com