Tập tin : world-dive-map.gif
Bản đồ-Honiara-world-dive-map.gif
514x720 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Honiara
Quyền tác giả : allwaysdive.com.au