Tập tin : 2canalmap.gif
Bản đồ-Indiana-2canalmap.gif
550x588 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Indiana
Quyền tác giả : www.in.gov