Tập tin : ketchikan-airport-648.jpg
Bản đồ-Ketchikan International Airport-ketchikan-airport-648.jpg
648x472 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Ketchikan International Airport
Quyền tác giả : www.alaska-map.org