Tập tin : chad-where.jpg
Bản đồ-N'Djamena-chad-where.jpg
500x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : N'Djamena
Quyền tác giả : chattingfromtchad.files.wordpress.com