Tập tin : ndj_places_satmap.gif
Bản đồ-N'Djamena-ndj_places_satmap.gif
515x704 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : N'Djamena
Quyền tác giả : www.chadnow.com