Tập tin : tchad_2.jpg
Bản đồ-N'Djamena-tchad_2.jpg
870x1250 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : N'Djamena
Quyền tác giả : www.canalmonde.fr