Tập tin : Providenciales.jpg
Bản đồ-Quần đảo Turks và Caicos-Providenciales.jpg
1469x826 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Quần đảo Turks và Caicos
Quyền tác giả : www.gweep.net