Tập tin : PDX_Scrty_Bdg_Office.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Portland-PDX_Scrty_Bdg_Office.png
1440x795 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Portland
Quyền tác giả : popcdn.azureedge.net