Tập tin : sjc-airport-3.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế San Jose-sjc-airport-3.jpg
1200x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế San Jose
Quyền tác giả : www.scvneca.com