Tập tin : tumblr_oou1k6pBmw1sgyt1jo1_1280.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Chicago Midway-tumblr_oou1k6pBmw1sgyt1jo1_1280.png
812x735 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Chicago Midway
Quyền tác giả : 66.media.tumblr.com