Tập tin : World_map_blank_gmt.png
Bản đồ-Thế giới-World_map_blank_gmt.png
5700x2940 (Pixel)
PNG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org