Tập tin : map1942world1600.jpg
Bản đồ-Thế giới-map1942world1600.jpg
1600x1141 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com