Tập tin : World_Map.jpg
Bản đồ-Thế giới-World_Map.jpg
4496x2232 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org