Tập tin : Bouvet_island.jpg
Bản đồ-Đảo Bouvet-Bouvet_island.jpg
800x521 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Đảo Bouvet
Quyền tác giả : wikitravel.org