Tập tin : albania.gif
Bản đồ-Albania-albania.gif
994x1256 (Pixel)
GIF (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Albania
Quyền tác giả : images.nationmaster.com