Tập tin : Map-8.jpg
Bản đồ-Hoa Kỳ-Map-8.jpg
4726x2960 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Hoa Kỳ
Quyền tác giả : img.phombo.com