Tập tin : USA-081919.jpg
Bản đồ-Hoa Kỳ-USA-081919.jpg
3242x2315 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Hoa Kỳ
Quyền tác giả : www.yellowmaps.com