Tập tin : kch_airport-8.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-kch_airport-8.jpg
500x281 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : netmobius.freetls.fastly.net