Tập tin : bki_teminal_map.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-bki_teminal_map.png
464x600 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : netmobius.freetls.fastly.net