Tập tin : 2000px-East_Malaysia_location_map.svg.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-2000px-East_Malaysia_location_map.svg.png
2000x1332 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org