Tập tin : 00_LTH_Map_2013.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-00_LTH_Map_2013.jpg
900x932 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : www.limetreehotel.com.my