Tập tin : worldmap1.gif
Bản đồ-Thế giới-worldmap1.gif
1535x773 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.mirroruniverse.com