Карта - България (Republic of Bulgaria)

България (Republic of Bulgaria)
Национално знаме на България
Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа. Граничи на север с Румъния, на запад – със Сърбия и Северна Македония, на юг – с Гърция, на югоизток – с Турция и на изток – с Черно море. С площ почти 111 000 km² и население около 6 520 000 души (2021) тя е съответно на 11-о и 16-о място в Европейския съюз. София е столицата и най-големият град в страната, следвана от Пловдив, Варна и Бургас.

Най-ранните свидетелства за човешко присъствие по земите на днешна България датират от преди 200 – 100 хиляди години, или епохата на палеолита. Към петото хилядолетие преди н.е. в североизточна България процъфтява култура, която създава най-ранните златни украшения в Европа. От античността до Тъмните векове по земите на днешна България се развиват културите на траките, древните гърци, келтите, готите и римляните. С пристигането на славяните през VI век, а век по-късно и на прабългарите, започва процесът на изграждане на българската държавност. През 681 година е основана Първата българска държава, която достига разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата. Тя просъществува до 1018 г., когато попада под византийска власт. Отхвърля я с въстание през 1185 г. Втората българска държава достига върха в могъществото и териториалното си разширение през първата половина на XIII век и съществува между 1185 и 1396 г., когато е завладяна от разрастващата се Османска империя.

През 1878 г., след почти век на културно и икономическо възраждане, неуспешни въстания и дипломатически борби, България възстановява държавността си под формата на монархия и се освобождава от петвековното османско владичество с помощта на Руската империя в Руско-турската Освободителна война. Малко след това България започва да води редица войни със своите съседи и се съюзява с Германия по време на двете световни войни. На 15 септември 1946 г. монархията е заменена с народна република, от съветски тип и държавата се преименува на Народна република България, ръководена от Българската комунистическа партия. Социалистическият строй съществува до 1990 г., след което България поема по пътя на либералната демокрация и пазарната икономика. На 29 март 2004 г. страната се присъединява към НАТО, а на 1 януари 2007 г. – към Европейския съюз.

В икономически аспект България е промишлена страна, чиято икономика се гради върху добива на метали и минерали и върху преработката на суровини. По-малка роля в икономиката играят земеделието и туризмът. Основни проблеми пред развитието на страната са много високите нива на корупция и критичната демографска ситуация. България е една от основателките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа; освен това страната членува в ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и НАТО. През 2015 г. България е позиционирана като третата най-перспективна страна в света за базиране на производство според Cushman & Wakefield в техния индекс за позициониране на производство в развиващите се пазари. България е сред основателките на Инициатива „Три морета“ през 2016 г.

България се намира в югоизточна Европа, и заема източната част на Балканския полуостров, на брега на Черно море. Общо 1808 километра сухопътни граници се делят с Гърция и Турция на юг, Северна Македония и Сърбия на запад, и Румъния на север. На изток се намира 354-километровата черноморска брегова ивица. България е с обща площ от 110 994 km2, което я прави 105-ата по големина страна в света.

Страната обхваща части от отделните региони, известни в класическата епоха като Мизия, Тракия и Македония. Около 30% от територията са равнини, а платата и хълмовете заемат около 41%. Югозападната част на страната има по-силно изразен планински характер, като ярко се открояват Рила и Пирин, а по на изток са по-ниските, но по-обширни Родопи. В Рила се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, с височина 2925 м. Старопланинската верига разделя страната наполовина, от запад на изток. На север от нея се намира обширната Дунавска равнина, където главната река на България – Дунав, определя границата с Румъния, а на юг са разположени Горнотракийската низина и Софийската котловина. Хълмистият и равнинният пейзаж са по-характерни за югоизточните части по черноморското крайбрежие, както и по Дунав на север. Странджа е най-високата планина в югоизточната част, а Добруджа е най-равнинната област на България, с ниски и малко на брой възвишения. В България преобладава умереният климат. Бариерният ефект на Стара планина има силно влияние върху климата в цялата страна – Северна България изпитва по-ниски температури и получава повече валежи в сравнение с южната част. През зимата континенталните въздушни маси носят снеговалежи и студени зими, особено в Дунавската равнина, а през лятото средиземноморските въздушни маси водят със себе си сухи и горещи лета в Родопите и Горнотракийската низина. Валежите в страната са средно около 630 mm годишно. Най-сухи са Добруджа и части от Тракия, където годишно падат под 500 mm валежи, а по високите планински райони валежните количества достигат 2540 mm на година. Най-ниската измерена температура е -38,3 °C в Трън, а най-високата – 45,2 °C в Садово.

Страната има добре развита речна мрежа от около 540 реки, повечето от тях – с изключение на река Дунав, са сравнително къси и с ниски водни нива. Повечето реки преминават през планински райони. Най-дългата река, намираща се изключително на българска територия, е Искър, с дължина 368 km. Други по-големи реки са Струма и река Марица на юг. Най-големите езера са Варненско, Бургаско, Атанасовско и Мандренско.

България разполага с голямо разнообразие от полезни изкопаеми и природни ресурси. Маришкият въглищен басейн е богат на лигнитни въглища, най-разпространеният тип в България, а запаси от кафяви въглища съществуват около Бобов дол и в Рила. Западна Стара планина, особено около Средна гора и Челопеч, е богата на мед. Налични са и находища на манган, уран, олово, цинк, желязна руда, хром, доломит, гипс, каолин, мрамор и кварцит. Край Плевен са разработени и малки находища на петрол.

 
Валута / Език (лингвистика) 
ISO Валута Символ Significant Figures
BGN Български лев (Bulgarian lev) лв 2
ISO Език (лингвистика)
BG Български език (Bulgarian language)
TR Турски език (Turkish language)
Neighbourhood - Страна  
Карта - България (Republic of Bulgaria)
Карта
Гугъл (компания) - Карта - България
Гугъл (компания)
Гугъл Земя - Карта - България
Гугъл Земя
Оупън Стрийт Мап - Карта - България
Оупън Стрийт Мап
Карта - БългарияSatellite_image_of_Bulgaria_in_December_2001.jpg
Satellite_image_of_B...
2055x1348
freemapviewer.org
Карта - България2483px-Bulgaria-geographic_map-en.svg.png
2483px-Bulgaria-geog...
2483x1642
freemapviewer.org
Карта - България1642px-Bulgaria_location_map.svg.png
1642px-Bulgaria_loca...
1642x1036
freemapviewer.org
Карта - БългарияRelief_Map_of_Bulgaria.jpg
Relief_Map_of_Bulgar...
1200x757
freemapviewer.org
Карта - БългарияTopographic_Map_of_Bulgaria_Francais.jpg
Topographic_Map_of_B...
2200x1500
freemapviewer.org
Bulgaria_%28ethnic%2...
4175x3430
upload.wikimedia.org
Bulgaria-Encarta.gif
3961x2486
bulgaria-map.info
Bulgaria-Tourist-Map...
3610x2378
mappery.com
Geographical-map-Bul...
3402x2268
mappery.com
Geographical-map-Bul...
3402x2268
www.mappery.com
Bulgaria_Cities_Map....
3162x2008
bulgaria-map.info
Bulgaria-Cities-Map....
3162x2008
www.mappery.com
map4_big.jpg
3162x1990
www.bulgarianestatea...
map4_big.jpg
3162x1990
bulgarianestateagent...
Bulgaria-Road-Map.gi...
3000x1956
mappery.com
Bulgaria_Sightseeing...
2702x1787
www.bulgariaestate.e...
Bulgaria-Tourist-map...
2702x1787
mappery.com
detailed_tourist_map...
2702x1787
www.vidiani.com
Sofia-Bulgaria-Touri...
2550x1755
mappery.com
Bulgaria_Cities_Map_...
1612x2564
upload.wikimedia.org
Topographic_Map_of_B...
2200x1500
upload.wikimedia.org
Topographic_Map_of_B...
2200x1500
upload.wikimedia.org
BirdWatchBulgariaRel...
2128x1339
bulgaria-map.info
bulgaria_map_big.jpg
2128x1339
feq.blog.bg
Bulgaria-natural-cul...
2000x1333
mappery.com